Batlogger / Gewone dwergvleermuis

Batlogger | Laatvlieger | Meervleermuis | Watervleermuis | Franjestaart | Rosse vleermuis | Ruige dwergvleermuis | Gewone dwergvleermuis | Kleine dwergvleermuis | Gewone grootoorvleermuis
Status gemeente Hardenberg: Zeer algemeen.
Verblijfplaatsen: In de bebouwde kom (o.a. de wijken Baalder en Baalderveld) zijn in 2019 meerdere kraamkolonies van 100+ exemplaren aangetroffen. Dit zijn dan enkel de, bij het vallen van de avond, uitvliegende vrouwtjes. De jongen blijven binnen (vaak in de spouw) en worden na een geslaagde jacht gevoed. Mannetjes leven apart tijdens het kraamseizoen. Kraamkolonies kunnen zich ook in bomen bevinden.
Waarnemen met Batlogger: De Gewone dwergvleermuis is eigenlijk niet te missen als je op een geschikte avond door de gemeente fietst. Vooral in de woonwijken en parken. Er wordt weleens gezegd dat in Nederland bij elke straatlantaarn een Gewone dwergvleermuis foerageert.
Sonogram: Een typisch vluchtsonogram van de Gewone dwergvleermuis laat (ietwat in hoogte variërende) bij de basis gebogen ("hockeystick") pulsen zien. De meeste energie (piekfrequentie) zit tussen de 43-48 kHz.
Verwarring: De piekfrequentie van de schaarsere Ruige dwergvleermuis zit een stuk lager; doorgaans tussen de 37 en 40 kHz. Voor overtuigende sonogrammen van de zeer zeldzame Kleine dwergvleermuis bevindt de piekfrequentie zich idealiter rond de 55 kHz.Data by OpenStreetMap.org contributors under CC BY-SA 2.0 license.1. Gewone Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). 2019-06-15 Hardenberg - Rheezermaten.2. Gewone Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). 2019-06-15 Hardenberg - Vecht tussen Europaweg en Sumpelpad.3. Gewone Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). 2019-05-22 Hardenberg - Baalder.