Batlogger / Vleermuissoorten

Batlogger | Laatvlieger | Meervleermuis | Watervleermuis | Franjestaart | Rosse vleermuis | Ruige dwergvleermuis | Gewone dwergvleermuis | Kleine dwergvleermuis | Gewone grootoorvleermuis
Zowel "Basisrapport Biodiversiteit Hardenberg" als "De zoogdieren van Overijssel" (beide edities) noemen een totaal van 8 vleermuissoorten die bekend zijn uit de gemeente Hardenberg. 7 van deze soorten zijn in 2019 wederom vastgesteld maar van de 8e, de Franjestaart, ontbreken recente waarnemingen. Over deze soort valt in het Basisrapport al te lezen dat het bij ons 'n zeldzaamheid is.

Het is te verwachten dat de komende jaren door vernieuwd onderzoek met de batlogger nieuwe soorten aan de gemeentelijst toegevoegd worden. Zo breidt de Mopsvleermuis zich vanuit Duitsland verder uit richting Overijssel en is de soort wellicht al aanwezig. In 2019 is de Kleine dwergvleermuis voor het eerst vastgesteld binnen de gemeentegrenzen. Daarnaast herbergt Hardenberg potentieel leefgebied voor Baard-, Brandt's, Bechsteins, Vale, Tweekleurige en Bosvleermuis (Bron: "De zoogdieren van Overijssel"). Spannende tijden dus en nog genoeg te ontdekken!



Sonogrammen van de tot dusver in de gemeente Hardenberg waargenomen vleermuissoorten met uitzondering van Franjestaart en Kleine dwergvleermuis:


Gewone Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). 2019-06-15 Hardenberg - Rheezermaten.



Ruige Dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii). 2019-06-27 Loozen - Loozensche Linie e.o.



Laatvlieger (Eptesicus serotinus). 2019-06-15 Hardenberg - Heemser hooilanden.



Rosse Vleermuis (Nyctalus noctula). 2019-09-15 Dedemsvaart - Sluis 6 e.o.



Gewone Grootoorvleermuis (Plecotus auritus). 2019-09-15 Boswachterij Hardenberg - De Klimberg.



Meervleermuis (Myotis dasycneme). 2019-06-28 Hardenberg - Rodedijk e.o.



Watervleermuis (Myotis daubentonii). 2019-09-16 Hardenberg - Marslanden.