Eikenprocessierups

Thaumetopoea processionea
Geslacht: 
Video: Eikenprocessierupsen in het Colenbrandersbos.


Fotograaf: