Zilverstreep

(Deltote bankiana)
Geslacht: 
Fotograaf: