Batlogger / Ruige dwergvleermuis

Batlogger | Laatvlieger | Meervleermuis | Watervleermuis | Franjestaart | Rosse vleermuis | Ruige dwergvleermuis | Gewone dwergvleermuis | Kleine dwergvleermuis | Gewone grootoorvleermuis
Status gemeente Hardenberg: Vrij zeldzaam.
Verblijfplaatsen: In Nederland zijn kraamkolonies erg zeldzaam. De exemplaren die zo nu en dan 's zomers in de gemeente worden aangetroffen betreffen vermoedelijk mannetjes. De soort wordt binnen ons land vooral in de noordwestelijke kustprovincies waargenomen. In het najaar migreren Ruige dwergvleermuizen van noordoost Europa (onder andere Polen) naar het westen waardoor het bestand in ons land wordt aangevuld met vrouwtjes.
Waarnemen met Batlogger: Door in verschillende biotopen de randsituaties mee te pakken tijdens een fietstocht (langs het water, bosranden maar ook gewoon in woonwijken) kom je de soort vanzelf zo nu en dan tegen.
Sonogram: Een typisch vluchtsonogram van de Ruige dwergvleermuis laat (ietwat in hoogte variërende) bij de basis gebogen ("hockeystick") pulsen zien. De meeste energie (piekfrequentie) zit tussen de 37-40 kHz.
Verwarring: De piekfrequentie van de veelvoorkomende Gewone dwergvleermuis zit een stuk hoger; doorgaans tussen de 43 en 48 kHz. Voor overtuigende sonogrammen van de zeer zeldzame Kleine dwergvleermuis bevindt de piekfrequentie zich idealiter rond de 55 kHz.Data by OpenStreetMap.org contributors under CC BY-SA 2.0 license.1. Ruige Dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii). 2019-09-16 Hardenberg - Engelandsche Bosch.2. Ruige Dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii). 2019-06-27 Loozen - Loozensche Linie e.o.3. Ruige Dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii). 2019-05-23 Hardenberg - Baalder.